Doen wat nodig is!

Hoe ziet het begeleidingstraject eruit?

Onze ambulante begeleiding bieden we in de thuissituatie met een deskundig en betrokken team. Onze begeleiding bestaat uit het bieden van praktische begeleiding op alle leefgebieden (zoals sociale contacten, mentale gezondheid, vrije tijd, werk/school, financiën en wonen), De vaste hulpverlener komt op de momenten dat het nodig is.

Uitgangspunt is dat de klant zelf richting geeft aan zijn of haar leven en dat wij ondersteunen waar het nodig is. We stimuleren klanten zelf stappen te zetten en onderzoeken samen met de klant wie we vanuit het eigen sociale netwerk kunnen betrekken. Lijkt dit netwerk beperkt of ervaart men onvoldoende steun? Dan gaan we samen aan de slag met het verstevigen van het netwerk. Want; geen netwerk, dat bestaat niet!

Methodiek

We werken volgens de bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek Community Support, gericht op het versterken van samenredzaamheid (zie ook www.communitysupport.nl.

Geen wachtlijst

We werken zonder wachtlijsten. Na een aanmelding maken we binnen een week een afspraak voor een voorlichtingsgesprek om samen te bepalen of onze werkwijze bij de klant past.